Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją zadania

Lp. Tematy Zadania
1Czynniki zmian. Technologie informacyjne (TI) w biznesie.
 1. Znaleźć i opisać trzy przykłady nowej ekonomii.
 2. Proszę rozważyć odlewnię opisaną tutaj. Zaproponować, w jaki sposób odlewnia może wykorzystać model e-biznes.
2 Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach.
 1. Szczegółowo opisać TPS wspierający jedną z głównych funkcji biznesowych (sprzedaż i marketing, produkcja, finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi) w przykładowej odlewni (patrz 1.2).
3 Cykl życia systemów informatycznych.
 1. Podstawowe moduły ERP były/są przeznaczone dla dużych firm, systemy te są często zbyt skomplikowane dla mniejszych organizacji. Chmura (cloud) ERP to usługa dostarczana przez Internet. Czy poleciłbyś to rozwiązanie dla firmy średniej wielkości, takiej jak przykładowa odlewnia? Wyjaśnij dlaczego.
 2. Utwórz flowchart dla przypadku 1 i 2 (Flowcharting, strona 107, pytanie 6).
4 Modele i zastosowania badań operacyjnych (Operations Research - OR).
 1. Utwórz model LP dla decyzji wyprodukuj-lub-zakup jak to przedstawiono w odpowiednim wykładzie (slajd nr 44).
 2. Utwórz model LP dla wielookresowego planowania produkcji jak to przedstawiono w odpowiednim wykładzie (slajd nr 40-43).
 3. Decyzja cena-popyt.
 4. Planowanie kosztów.
 5. Model rozkroju.
 6. Wielookresowy model planowania w odlewni.
 7. Szeregowanie zadań na pojedynczej maszynie.
 8. Określić algorytm i rozwiązać problem szeregowania zadań w permutacyjnym systemie przepływowym.
 9. Jednokanałowa kolejka obsługi.
5 Modelowanie procesów biznesowych.
Używając narzędzia Bizagi BPMN proszę opisać następujące procesy:
 1. Odlewnia otrzymuje zamówienie na nowy produkt,
 2. Klient zadaje pytanie o jakość określonego produktu,
 3. Odlewnia przygotowuje plan zakupów na surowce.
Zakładamy, że nasza odlewnia ma następujące jednostki: Wydział Produkcji, Dział Przygotowania Produkcji, Dział Kontroli Jakości, Dział Sprzedaży, Dział Zaopatrzenia, Dział Rachunkowości i Finansów.
Bizagi freeware można znaleźć tutaj

UWAGA:

Każde ćwiczenie wymaga przedstawienia sprawozdania z jego wykonania; sprawozdanie powinno zawierać:
 • cel ćwiczenia,
 • opis wykonanych zadań (w tym opis algorytmów),
 • listingi programów (jesli program napisany samodzielnie),
 • zrzuty ekranowe (jeśli potrzebne),
 • wnioski.

Sprawozdania należy przesłać drogą elektroniczną na adres prowadzącego zajęcia, w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu ćwiczenia.