Zarządzanie produkcją


Planowanie kosztów

Kokila sp. z o.o., mała odlewnia produkująca proste odlewy, chce mieć możliwość przewidywania kosztów wytwarzania jako funkcji wielkości produkcji. Zebrano następujące dane z 16 miesięcy:

Miesiąc Produkcja [Mg] Koszty [zł]
1 50 131000
2 60 135000
3 40 104000
4 30 76000
5 80 186000
6 90 190100
7 60 150000
8 40 98000
9 30 78000
10 20 60000
11 40 108000
12 60 152000
13 70 158000
14 50 134380
15 30 86000
16 20 60000

Cel

Opracować arkusz kalkulacyjny, który posłuży do wykonywania prognoz.

Zadania

  1. Narysować wykres z wyświetlonym równaniem regresji.
  2. Wyliczyć równanie regresji.
  3. Obliczyć koszty dla produkcji 50 i 55  ton odlewów.
  4. Obliczyć prawdopodobieństwo, że koszt wytworzenia 50 ton przekroczy 145000 zł (funkcja rozkład.normalny).