Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją kalendarz

Wszystkie wykłady odbywają się w sali 116, w poniedziałki, godz. 11.30-13.00.

Lp. Temat Data
1
Czynniki zmian. Technologie informacyjne (TI) w biznesie.
Stara i nowa ekonomia. Reakcje biznesu na czynniki zmian. E-biznes. Wspomagająca rola TI w organizacjach.
Wykład na ten temat (PDF)
26 lutego
05 marca2Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach.
Klasyfikacja systemów informatycznych. Systemy transakcyjne. Systemy informatyczne w obszarach funkcjonalnych zarządzania. Systemy ERP.
Wykład na ten temat (PDF)
12 marca
3Cykl życia systemów informatycznych.
Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Metody wdrażania systemów informatycznych.
Wykład na ten temat (PDF)
19 marca4Modele i zastosowania badań operacyjnych (Operations Research - OR).
Wprowadzenie do technik rozwiązywania problemów istotnych w zarządzaniu operacyjnym. Symulacja komputerowa jako metoda podejmowania decyzji we wszystkich obszarach organizacji.Tematyka obejmuje prognozowanie popytu, alokacji zasobów i zarządzania produkcją; problemy ukierunkowane są na praktyczne zastosowanie narzędzi OR (arkusz, Solver, VBA) , a nie na modele matematyczne.
Wykład na ten temat badań operacyjnych (PDF)
Wykład na ten temat symulacji (PDF)
26 marca
09 kwietnia

5Modelowanie procesów biznesowych.
Koncepcje, narzędzia i technologie projektowania oraz wdrażania systemów Zarządzania Procesami Biznesowym.
Wykład na ten temat (PDF)
16 kwietnia