Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją w odlewniach

Wydział, kierunek, specjalność
Odlewnictwa, Wirtotechnologia, Wirtualizacja procesów odlewniczych, II stopień, stacjonarne

Semestr
Lato 2018/2019

Wykładowcy
Jerzy Duda
Adam Stawowy

Opis kursu
Podstawowym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z użytkowaniem systemów informacyjnych wspomagających procesy organizacyjne instytucji. Studenci będą rozumieć rolę informacji i systemów informacyjnych w działalności organizacji oraz znaczenie technik informatycznych w podejmowaniu decyzji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i laboratorium; dodatkowe wymagania mogą być podane przez prowadzącego. Studenci muszą zapoznać się z tematami zawartymi na tej stronie.
Student kończący kurs powinien:
  • posługiwać się systemem komputerowym do realizacji prostych problemów optymalizacji,
  • rozumieć rolę systemów informatycznych w zarządzaniu produkcją,
  • umieć zaprojektować podstawowe procesy biznesowe w obszarze zarządzania produkcją.