Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją syllabus


Wymiar
15h wykładów i 15h zajęć laboratoryjnych, 1 punkt ECTS, zaliczenie.

Wymagania wstępne
Wymagana jest podstawowa umiejętność programowania oraz biegła obsługa arkusza kalkulacyjnego.

Lektury
Lista materiałów do przeczytania jest podana w sekcjach Kalendarz i Materiały. Są to wykłady, materiały on-line i artykuły naukowe; dodatkowe mteriały mogą być również prezentowane na zajęciach.

Occena
Podstawą zaliczenia laboratoriów są obecności, aktywność na zajęciach, przedstawione sprawozdania i eseje oraz zdane sprawdziany.
Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia laboratorium.

Zadania
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, rozwiązywania przykładów, wykonywania projektów obliczeniowych, dyskusji w grupach; dodatkowe zadania mogą być podane przez prowadzącego. Zadania są okazją do zdobycia praktycznego doświadczenia w posługiwaniu się narzędziami i technikami, które są używane podczas kursu. Są to:
  • przygotowanie esejów, prezentacji i sprawozdań,
  • praca zespołowa,
  • tworzenie i rozwiązywanie modeli przy użyciu MS Excel,
  • pisanie programów dla problemów optymalizacyjnych,
  • projektowanie procesów biznesowych.