Problemy optymalizacyjne


Planowanie produkcji

Rozpatrujemy problem harmonogramowania produkcji opisany w artykule (J. Dudy i A. Stawowego). Przykładowa odlewnia wytwarza 7 produktów z dwóch tworzyw (metalu). Dane wejściowe zawiera poniższa tabela:

Input data

Cel: znaleźć plan minimalizujący koszty opóźnionych produktów, koszty magazynowanych produktów i koszty zmian metalu podczas załadunku pieca.

Niekompletny arkusz zawierający powyższy model można znaleźć tutaj.