Przykładowe modele


Szeregowanie zadań na pojedynczej maszynie

Opis sytuacji

W przedsiębiorstwie Nail sp. z o.o. wąskim gardłem jest automat do produkcji gwoździ. Na najbliższy kwartał (240 zmian) zebrano zamówienia zapisane w arkuszu Szer80_sm.xlxm

Wprowadzenie do problemu.

Uwaga: zadania nie mogą być dzielone.

Cel

Opracować algorytm i napisać program minimalizujący sumę kwadratów odchyleń terminów pożądanych od planowanych.

Zadania

  1. Sformułować algorytm do rozwiązania zagadnienia.
  2. Opracować arkusz zawierający model.
  3. Jakie terminy wykonania można potwierdzić klientom?