Symulacja Monte Carlo


Jednokanałowa kolejka

Przedsiębiorstwo planuje zmniejszenie liczby stanowisk obsługi z dwóch do jednego. Dane historyczne wskazują, że klienci przybywają i są obsługiwani zgodnie z następującymi rozkładami:

Czas między kolejnymi przybyciami [min]

Prawd.

Czas obsługi [min]

Prawd.

2

0.35

3

0.50

4

0.30

6

0.35

6

0.25

9

0.10

8

0.10

12

0,05

Przybywający klienci obsługiwani są na zasadzie FIFO.

Zadania:

  • Zasymulować obsługę klientów w ciągu 8-godzinnego dnia pracy.
  • Czy jedno stanowisko rzeczywiście wystarczy?.