Algorytmy genetyczne


Szeregowanie zadań w systemie przepływowym

Opis sytuacji

Odlewnia Armatura S.A. produkuje różnego rodzaju armaturę domową i przemysłową. Planowanie odbywa się w cyklach tygodniowych. Każdy wyrób poddawany jest (w tej samej kolejności) następującym po sobie operacjom: odlewanie, rozdzielanie, oczyszczanie, śrutowanie, zabielanie, toczenie i gwintowanie.

Cel

Opracować program komputerowy minimalizujący czas wykonania zadań (długość uszeregowania).

Zadania

  1. Opracować arkusz zawierający model.
  2. Sformułować algorytm zachłanny NEH.
  3. Sformułować GA do rozwiązania problemu.
  4. Rozwiązać przykładowy problem, którego parametry zawiera plik SzerPerm.xls.
  5. Porównać zaimplementowane algorytmy.