Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Metaheurystyki

Kierunek
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, III stopień

Semestr
Lato 2017/2018

Uwaga
Tematy na zaliczenie

Wykładowca
Adam Stawowy

Wymiar:

15h wykładów i zajęć laboratoryjnych, zaliczenie.

Harmonogram:

16.05,  godz.   8.30 - 10.45, sala 319 (seminarium)
16.05,  godz. 11.00 - 13.15, sala 3.1
31.05,  godz. 11.00 - 13.15, sala 3.7
13.06,  godz. 14.00 - 16.15, sala 319
27.06,  godz.   8.30 - 10.45, sala 319
27.06,  godz. 11.00 - 13.15, sala 319

Literatura:

 1. Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa 2003.
 2. Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 1999.
 3. Reeves C.R.: Modern heuristic techniques for combinatorial problems, McGraw-Hill Book Company, Berkshire 1995.

Cel:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z metaheurystykami oraz pokazanie obszarów ich zastosowań w rozwiązywaniu problemów zarządzania i ekonomii.

Student kończący kurs powinien:
 • umieć napisać program komputerowy realizujący poznane mehaurystyki,
 • posługiwać się systemem komputerowym do realizacji prostych problemów optymalizacji,
 • umieć zastosować algorytmy heurystyczne do różnorodnych zagadnień.

Metoda:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, rozwiązywania przykładów, wykonywania projektów obliczeniowych, dyskusji w grupach; dodatkowe wymagania mogą być podane przez prowadzącego. Studenci muszą zapoznać się z tematami zawartymi na tej stronie.
Wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w VBA.

Zaliczenie przedmiotu:

Podstawą zaliczenia są obecności, aktywność na zajęciach (10%), sprawozdania (20%) oraz zdane kolokwium zaliczeniowe (70%).

Dostępne materiały on-line (format PDF):

Metaheurystyki
Algorytmy ewolucyjne: część I i część II
Wprowadzenie do VBA
Prosty przykład klasycznego GA - w EXCELu

Problemy do rozwiązania na zajęciach laboratoryjnych

Laboratorium polega na opracowaniu poszczególnych problemów zgodnie z treściami opisanymi poniżej:

 1. Szeregowanie zadań na jednej maszynie
 2. Ekstremum funkcji jednej zmiennej
 3. Symetryczny problem komiwojażera

UWAGA:

Każde ćwiczenie wymaga przedstawienia sprawozdania z jego wykonania; sprawozdanie powinno zawierać:
 • cel ćwiczenia,
 • opis wykonanych zadań (w tym opis algorytmów),
 • listingi programów (jesli program napisany samodzielnie),
 • zrzuty ekranowe (jeśli potrzebne),
 • wnioski.

Sprawozdania należy przesłać drogą elektroniczną na adres prowadzącego zajęcia, w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu ćwiczenia.