Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Metaheurystyki zaliczenie

Lp. Tematy Zadania
1
Proste metaheurystyki

Podobieństwa i różnice między symulowanym wyżarzaniem i tabu search.
2 Algorytm genetyczny

Przeprowadzić symulację jednego cyklu działania klasycznego algorytmu genetycznego dla problemu minimalizacji funkcji y = 5x2-5x+5  w przedziale
<0, 5> z dokładnością do 0,1 (jednego miejsca dziesiętnego) przy następujących założeniach:

  • rozmiar populacji - 4 osobników;
  • populację początkową stanowią osobniki dla x=1,0; 2,0; 3,0 i 4,0;
  • selekcja na zasadzie ruletki;
  • prawdopodobieństwo krzyżówki - 0,8, mutacji - 0,1;
  • krzyżówka ujednolicająca (uniform crossover);
  • pokolenie przejściowe (dzieci) liczy 6 osobników;
  • następne pokolenie tworzy 1 najlepszy rodzic oraz 3 najlepsze dzieci.

Należy tak dobrać liczby losowe, by przynajmniej jeden osobnik uległ mutacji, a jedna para nie uległa krzyżowaniu.

3 Zastosowania
Przedstawić możliwości zastosowania poznanych metaheurystyk w swojej pracy doktorskiej. Najprawdopodobniej będzie to wymagać przejrzenia kilku pozycji literatury i twórczej ich interpretacji.