Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Inteligencja obliczeniowa

Kierunek
Informatyka i ekonometria, licencjat

Semestr
Zima 2020/2021

Wykładowcy
Adam Stawowy - wykłady.
Radosław Puka - wszystkie grupy projektowe

Opis kursu
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z algorytmami ewolucyjnymi, innymi metaheurystykami, sztucznymi sieciami neuronowymi oraz pokazanie obszarów ich zastosowań w rozwiązywaniu problemów zarządzania i ekonomii.
Student kończący kurs powinien:
  • umieć napisać program komputerowy realizujący algorytm ewolucyjny,
  • posługiwać się systemem komputerowym do realizacji złożonych problemów optymalizacji,
  • rozumieć zachowanie się SSN,
  • umieć zastosować SSN do różnorodnych zagadnień.