Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem

Wymiar:

15h wykładów

Harmonogram:

3.02.2018,  godz. 13.30 - 17.35
24.02.2018,  godz. 08.30 - 12.35
24.02.2018,  godz. 13.30 - 17.35

Prowadzący:

Andrzej Paliński
Adam Stawowy

Literatura:

  • Durka P.J.:"Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja", PWN, Warszawa 2000.
  • Scheer A-W.: Wstęp do Informatyki Gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
  • Vascevitch D.: Strategie klient-serwer, IDG Books, Warszawa 1995
  • Turban E., Volonino L., Wood G.R.: Information Technology for Management, Wiley, 2015.

Cel:

Podstawowym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z użytkowaniem systemów informacyjnych wspomagających procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Studenci będą rozumieć rolę informacji i systemów informacyjnych w działalności organizacji oraz znaczenie technik informatycznych w podejmowaniu decyzji.

Metoda:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i dyskuji; dodatkowe wymagania mogą być podane przez prowadzącego. Studenci muszą zapoznać się z tematami zawartymi na tej stronie.

Zaliczenie:

Obecni na przynajmniej dwóch zajęciach otrzymają ocenę zal. Nieobecni muszą uzgodnić formę zaliczenia z prowadzącym; najczęściej jest to konieczność przygotowania krótkiego raportu na temat wykorzystania technik informatycznych w instytucji studenta.

Zakres zajęć: