Katedra informatyki stosowanej

Raport z zastosowania systemów informatycznych

Raport powinien bazować na doświadczeniu zawodowym studenta. W skład raportu powinny wchodzić:

  1. strona tytułowa zawierająca nazwę instytucji, dla której tworzona jest raport, temat opracowania oraz nazwisko i imię wykonawcy projektu.
  2. opis instytucji: rodzaj działalności, rodzaj i wielkość sprzedawanych wyrobów lub usług, wielkość zatrudnienia, schemat organizacyjny
  3. opis oprogramowania: jakie oprogramowanie, w jakich obszarach działalności, przez kogo użytkowane, jakie decyzje wspiera istniejący system; można również podać wymierne efekty.
  4. opis sprzętu: zestawienie komputerów (typ, wielkość pamięci, monitor), urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery itp.) i innych urządzeń (w tym mobilnych).
Całość nie powinna przekraczać kilku stron tekstu.