Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Informatyka

Kierunek
Zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynierskie, stacjonarne

Semestr
Lato 2018/2019

Wymiar
15h wykładów, 30h zajęć laboratoryjnych (projektowych), 4 punkty ECTS, zaliczenie.

Wykładowcy
Adam Stawowy - wykłady (I poł. semestru)
Stanisław Jędrusik - gr. proj. 4 i 5.
Tomasz Pełech-Pilichowski - gr. proj. 2.
Iwona Skalna - gr. proj. 1 i 3.

Metoda:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, rozwiązywania przykładów, wykonywania projektów, dyskusji w grupach; dodatkowe wymagania mogą być podane przez prowadzącego. Studenci muszą zapoznać się z tematami zawartymi na tej stronie.

Zaliczenie przedmiotu:

Podstawą zaliczenia laboratoriów są obecności i aktywność na zajęciach oraz zdane kolokwia zaliczeniowe.
Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana przez prowadzącego wykład na podstawie oceny z zaliczenia.
Wszelkie zwolnienia z przedmiotu i przepisywanie ocen proszę uzgodnić z wykładowcą na początku semestru.

Opis kursu
Kurs składa się z dwóch komponentów: programowanie w języku Visual Basic for Application (VBA) i relacyjne bazy danych w zastosowaniach inżynierskich (MS Access).
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z w/w komponentami oraz pokazanie obszarów ich zastosowań w rozwiązywaniu problemów zarządzania produkcją.
Student kończący kurs powinien:
  • umieć napisać i uruchomić program VBA do obliczeń biznesowych i inżynierskich,
  • rozumieć znaczenie baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • umieć zaprojektować i zastosować relacyjną bazę danych.