Inne operatory mutacji


Reprezentacja permutacyjna

Zamiana.
Po wylosowaniu dwóch pozycji i oraz j, wartości z tych pozycji są zamieniane miejscami.

Wstawianie.
Po wylosowaniu dwóch pozycji i oraz j, wartość z pozycji i jest wstawiana na pozycję j: