Sytuacja nr 1 - Szpital im. Hipokratesa


W lipcu 2015 roku, Anna Nowacka, świeżo upieczona absolwentka Wydziału Zarządzania AGH, zaczęła pracę jako analityk kosztów w szpitalu im. Hipokratesa w Krakowie. Szpital im. Hipokratesa (SiH) jest dużym szpitalem z 500 łóżkami.

Analiza kosztów polega przede wszystkim na ocenie kosztów leczenia pacjenta. W szczególności zarząd SiH jest zainteresowany porównaniem aktualnych kosztów zabiegów i leczenia z cenami standardowymi ustalanymi przez NFZ.

Zabiegi i leczenie są pogrupowane w 350 jednostek standardowych leczenia (JSL). Pacjent przyjmowany do szpitala jest przypisywany do odpowiedniej JSL; NFZ wypłaca szpitalowi stawkę wynikającą z ceny JSL. Jeśli szpital wyda na pacjenta więcej pieniędzy niż cena standardowa ponosi stratę, jeśli mniej - zatrzymuje zysk.

Dyrektor SiH polecił Annie przeprowadzić analizę kosztów leczenia. W szczególności, dyrektor chce wiedzieć:

Anna rychło przekonała się, że głównym problemem jest zebranie danych w użyteczną do analizy bazę danych. Wszystkie potrzebne jej informacje były zgromadzone w różnych działach i w niejednolitej formie (tabele, zbiory, karty pacjentów - przykłady przedstawiają tabele 1, 2 i 3).

Tabela 1. Jednostki standardowe leczenia

Nr jednostki

Opis

Cena standardowa

31

56

72

73

Dializa

Zapalenie płuc

Kamienica nerkowa

Bulimia

350,00

700,50

1300,00

4500,00

Tabela 2. Kartoteka pacjentów

Nr NIP

Nazwisko i imię

Data ur.

Płeć

Adres

677-12-13-000

677-14-22-564

677-34-56-865

677-49-54-197

677-99-23-877

677-33-99-543

Nielot Kazimierz

Machala Agnieszka

Adamska Barbara

Zatoński Robert

Blaszek Marian

Car Katarzyna

01.01.1942

13.03.1934

12.12.1956

09.03.1978

30.09.1923

14.05.1964

M

K

K

M

M

K

Kraków

Mielec

Krzeszowice

Zator

Babice

Kraków

Tabela 3. Ostatnie przypadki

Data
przyj.

Data
zwoln.

Pacjent

Lekarz
prowadzący

Diagnoza

Koszty

15.01.2015

30.01.2015

12.02.2015

22.02.2015

23.02.2015

09.03.2015

18.03.2015

14.04.2015

17.04.2015

02.05.2015

15.01.2015

31.01.2015

24.02.2015

01.03.2015

27.02.2015

15.03.2015

14.04.2015

27.05.2015

17.04.2015

03.05.2015

Adamska

Nielot

Kapera

Zatoński

Car

Blaszek

Zatoński

Bakula

Smoluch

Adamska

Karolak

Nowakowski

Baran

Baran

Karolak

Koszut

Baran

Lityńska

Lityńska

Karolak

Dializa

Resekcja wyrostka

Zapalenie płuc

Bulimia

Jaskra

AIDS

Zapalenie płuc

Miażdżyca

Dializa

Dializa

405,30

505,00

1500,00

1350,50

790,40

5500,00

1805,70

1600,00

368,00

355,00

Zadanie

  1. W oparciu o informacje z tabel 1-3 zaprojektuj bazę danych wspomagającą analizy, które ma wykonać Anna.
  2. Czy dysponując powyższymi informacjami Anna może odpowiedzieć na wszystkie pytania dyrektora?