Baza danych - płytoteka


Właściciel postanowił zarejestrować wszystkie swoje płyty CD. Wiemy, że płyt jest 895 i w przyszłości ich liczba może wzrosnąć do 2000; liczba wykonawców nie przekroczy 200, a liczba rodzajów muzyki - 30.

Mamy następujące informacje o płytotece:

Podstawowym celem systemu jest wykonywanie uporządkowanego zestawienia tytułów pogrupowanych wg rodzaju muzyki lub nazwy (nazwiska) wykonawcy.

Należy (temat zadania):

  1. zaprojektować zbiory,
  2. pokazać relacje
  3. przedstawić przykładową zawartość zbiorów,
  4. założyć zbiory przy użyciu dostępnego oprogramowania,
  5. wykonać raporty (zestawienia) wymienione powyżej,
  6. wykonać kwerendę: uporządkowana lista płyt o czasach nagrania dłuższych niż 50 minut.