Zaawansowane funkcje logiczneUtworzyć listę 10 studentów oraz ich ocen według poniższego schematu:

Lp. Nazwisko Imię Matematyka Informatyka Podstawy zarządzania Prawo

Zadania:
 • obliczyć średnie dla studentów i przedmiotów.
 • każdemu przedmiotowi przypisać wagę (odpowiednio 10, 5, 8 i 7 punktów), po czym obliczyć średnią ważoną ocen poszczególnych studentów.
 • listę posortować rosnąco wg nazwisk.
 • rozdzielić fundusz nagród (np. 1000 zł) studentom w czterech wariantach:
  1. każdy otrzyma identyczną nagrodę,
  2. każdy otrzyma nagrodę w wysokości proporcjonalnej do uzyskanej średniej,
  3. nagrody otrzymają tylko studenci ze średnią ocen powyżej progowej (np. 4,0),
  4. nagrody otrzymają tylko studenci ze średnią ocen powyżej wartości progowej i w wysokości proporcjonalnej do uzyskanej średniej.
 • przypadek nr 2 zobrazować wykresem kołowym.
 • znaleźć nazwisko i imię oraz średnią ocen najlepszego studenta.
 • znaleźć taką ocenę progową, by dokładnie połowa studentów otrzymała stypendium.
 • dodać zestawienie:
 • Średnia Liczba osób
  4,75 - 5,00  
  4,50 - 4,75  
  4,25 - 4,50  
  4,00 - 4,25  
  poniżej 4,00  
 • zobrazować zestawienie wykresem kolumnowym.