Tablica i Solver


Elastyczność cenowa popytu

Multi Works, Ltd. (MWL) jest MSP dostarczającym urządzenia odlewnicze. Koszt zmienny jednostkowy wynosi 75 000 zł, miesięczne koszty stałe przedsiębiorstwa wynoszą 500 000.
Dział Marketingu określił miesięczne zapotrzebowanie na produkt zakładu jako:
Popyt=-0.0001*Cena+30
Cel: znaleźć cenę urządzenia, która daje maksymalny zysk dla przedsiębiorstwa.
Proszę wykorzystać następujące podejścia:
1. analityczna,
2. tabela Excel,
3. Excel Solver.