Zagnieżdżona funkcja jeżeli


Utworzyć listę 10 osób zawierającą dane o ich dochodach i podatku:

Lp. Nazwisko Imię Przychód Koszty Dochód Podatek

Przychody wylosować z przedzialu [10 000, 100 000], a koszty - [5 000, 50 000].

Podatek dochodowy obliczyć wg następującego schematu:

od do  stopa
0,00 40 000,00 19%
40 000,01 80 000,00 30%
80 000,01   40%

Proszę uwzględnić fakt, że od ujemnego dochodu nie płacimy podatku.
Zadanie zilustrować odpowiednim wykresem.