Funkcja jeżeli, formatowanie warunkowe, wykresy, sortowanie, odwołania do danych


Utworzyć listę 10 produktów ilustrującą ruch towarów w hurtowni w przyjętym okresie rozliczeniowym (np. tydzień):

Lp. Nazwa produktu J.m. Cena jedn. [zł] Zapas bezpieczny Początkowy stan magazynu Sprzedaż Dostawy Końcowy stan magazynu
1 Olej silnikowy litr 25 500 178 378 494  
2 Wiertarka udarowa szt. 245 40 34 21 21  
3 Szlifirka kątowa szt. 88 30 38 36 13  
4 Rękawice ochronne op. 30,2 250 134 315 458  
5 Folia stretch op. 15,5 340 353 247 295  
6 Cement op. 40 150 160 104 466  
7 Piła łańcuchowa szt. 165 45 26 24 28  
8 Młot udarowy szt. 310 35 42 14 43  
9 Emulsja gruntująca litr 9,75 200 246 189 222  
10 Farba podkładowa litr 11,35 150 199 227 109  

Zadania:
  • obliczyć dla poszczególnych produktów: wartość sprzedaży oraz wartość stanu magazynowego,
  • obliczyć łączny przychód ze sprzedaży i łączną wartość produktów w magazynie,
  • znaleźć produkty dające największy i najmniejszy przychód ze sprzedaży,
  • dla każdego produktu utworzyć formułę, której wynikiem jest informacja "złóż zamówienie", jeżeli końcowy stan magazynu jest mniejszy od stanu bezpiecznego (minimalnego),
  • posortować produkty alfabetycznie według nazwy,
  • sformatować zestawienie,
  • zilustrować wykresem udział poszczególnych towarów w sprzedaży ogółem,
  • przeprowadzić obliczenia dla następnego okresu rozliczeniowego.