Algorytm - wprowadzenie do programowania


Rozliczenie delegacji

Celem jest obliczanie zwrotu kosztów za delegacje (przyjmujemy 10 pracowników). Znana jest:
 • liczba godzin delegacji (6-100, z dokładnością do 0,5h),
 • liczba przejechanych kilometrów (50-1000),
 • stawka za przejechany 1 km = 1,5zł,
 • stawka diety = 30 zł za pełną dobę podróży służbowej.
Sposób obliczenia diety:
 • pracownikowi nie przysługuje dieta, gdy podróż trwa poniżej 8 godzin,
 • pracownikowi przysługuje połowa diety, gdy podróż trwa od 8 do poniżej 12 godzin,
 • dieta w pełnej wysokości przysługuje, gdy podróż trwa co najmniej 12 godzin,
 • przy delegacji trwającej dłużej niż 24 godziny, pracownikowi przysługuje wielokrotność pełnej diety za każde 24h+część liczona wg zasad opisanych powyżej.

Tabela powinna zawierać następujące dane:

 • L.p.,
 • nazwisko i imię pracownika,
 • liczba godzin;
 • liczba przejechanych kilometrów;
 • kwota diety,
 • koszty przejazdu,
 • razem zwrot kosztów.

Następnie należy:

 1. znaleźć najmniejszą i największą wartość kosztów przejazdu,
 2. policzyć sumy i średnie w kolumnach,
 3. posortować dane wg kolumny liczba przejechanych kilometrów,
 4. obliczyć średni zwrot dla delegacji trwających do 8, 8-12 i powyżej 12h,
 5. znaleźć nazwisko i imię pracownika z najwyższą kwotą diety,
 6. znaleźć stawkę za przejechany 1 km, dla której suma wszystkich zwrotów wynosi 10 000 zł.