Prezentacja


Proszę przygotować krótką (do 10-12 slajdów) prezentację dotycząca hipotetycznego (wymyślonego przez siebie) lub znalezionego w sieci przedsiębiorstwa albo ciekawego zastosowania informatyki. Można też ustalić z prowadzącym zajęcia inny tenmat.

  1. Proszę samodzielnie wymyślić lub poszukać (np. w sieci) informacji o wybranym przedsiębiorstwie (z braku pomysłu może to być firma notowana na warszawskiej giełdzie); prezentacja powinna zawierać: podstawowe dane o firmie (rodzaj działalności, rynek, finanse, zatrudnienie, organizacja, stan informatyki) oraz mocne i słabe strony. Nie zaszkodzi jakaś mała ciekawostka.

  2. Ciekawe zastosowanie informatyki w dowolnej dziedzinie, opracowane na podstawie literatury, internetu lub osobistego doświadczenia (np. wizyty w jakiejś firmie). Ciekawe tzn. nietypowe, jednostkowe, nawet kuriozalne. Nie jest ciekawe zastosowanie komputera jako podstawki pod kawę, nie jest ciekawe zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia domowego budżetu czy też system informatyczny wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem.

Prezentację proszę przesłać poprzez platformę e-learningową. Ponadto proszę przygotować i podpisać oświadczenie, że państwa praca została przygotowana samodzielnie i osobiście.