Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Informatyka kalkulacje

Kierunek
Zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynierskie

Semestr
Lato 2016/2017

Cel
Zaznajomienie studentów z użytkowaniem podstawowego oprogramowania biznesowego. Studenci będą rozumieć rolę informatyki w zarządzaniu firmą. Szczeólna uwaga zostanie poświęcona arkuszowi kalkulacyjnemu.

Problemy do rozwiązania na zajęciach laboratoryjnych i jako praca domowa:

  1. Wprowadzenie do arkusza, adresowanie, podstawowe funkcje, średnia ważona, szukanie wyniku
  2. Funkcja jeżeli, formatowanie warunkowe, wykresy, sortowanie, odwołania do danych
  3. Zaawansowane funkcje logiczne
  4. Zagnieżdżona funkcja jeżeli
  5. Tabela (analiza wrażliwości) i Solver
  6. Podstawy edycji tekstów (przepisanie i sformatowanie dokumentu)
  7. Kolokwium - stworzenie arkusza na zadany temat.